Zadanie 2004

Czy wstawiając pomiędzy cyfry 2 0 0 4 znaki działań lub nawiasy, można w wyniku otrzymać dowolną liczbę naturalną? Nie wolno przestawiać cyfr, używać cyfr dodatkowych (np. jako wykładników), ani liter (co wyklucza np. wprowadzenie funkcji log czy sin). Wskazówki w numerze 3/04.

Podał: red.