Punkt minimalny

Znaleźć w trójkącie punkt o najmniejszej sumie odległości od boków i wierzchołków.

Podał: MM