Inteligentne maszyny

Trzy inteligentne maszyny odpowiadają na zadawane im pytania, ale mówią tylko TAK lub NIE. Jedna z maszyn zawsze mówi prawdę, ale pozostałe są wadliwe - jedna z nich zawsze kłamie, a druga odpowiada losowo - prawdziwie lub fałszywie. Jak, zadając każdej maszynie jedno (to samo) pytanie, uzyskać odpowiedzi, które pozwolą rozstrzygnąć, co dolega której z nich?

Podał: MM