Podział kwadratu

Podzielić kwadrat na nieparzystą liczbę trójkątów o równych polach.

(Wskazówka: To jest niemożliwe. Jak tego dowieść?)

Podał: Edmund Puczyłowski