Kłopotliwy wzór

W poniższym wzorze należy zastąpić litery cyframi (każdej można użyć tylko raz):

(mianowniki należy interpretować jako liczby dwucyfrowe).

Problem postawił: Nob Yoshigahara (Japonia)