Trzy boginie

Trzy boginie, Prawda, Kłamstwo i Los odpowiadają na pytania w swoim języku. Mówią tylko DA i JA, które odpowiadają słowom TAK i NIE, jednak nie wiesz które któremu. Prawda zawsze mówi prawdę, Kłamstwo zawsze kłamie, a Los czasem mówi prawdę, czasem kłamie. Musisz za pomocą trzech pytań okreśłić która z bogiń to która. Każde pytanie może być skierowane tylko do jednej bogini.

Zagadkę wymyślił Raymond Smullyan, a zmodyfikował John McCarthy. Zadanie zostało uznane za najtrudniejszą zagadkę świata.

Rozwiązanie w MMM nr 4(9)/2004