Prenumerata

Prenumeratę MMM można rozpocząć od dowolnego numeru i objąć nią dowolną liczbę egzemplarzy dowolnej liczby numerów.

Cena

W roku 2011 cena pojedynczego egzemplarza Magazynu Miłośników Matematyki wynosi 9 zł;
prenumerata roczna - 36 zł.
W koszty prenumeraty wliczona jest już wysyłka.

Zamówienie

Aby zaprenumerować MMM, należy najpierw złożyć zamówienie. Zamówienie można składać e-mailem, faksem, telefonicznie lub zwykłą pocztą. W zamówieniu należy podać wszystkie dane niezbędne tak do identyfikacji wpłaty, jak i do realizacji samej prenumeraty, a w szczególności dokładny adres wpłacającego oraz dokładny adres do wysyłki. Zamówienia takie należy składać w firmie obsługującej prenumeratę MMM, tj. w firmie
SIGMA
ul. Racławicka 11/1B
53-149 Wrocław
tel.: +71 7975684
faks +71 3384448
e-mail: mmm@sigma-dtp.pl

Wpłata

Koszt prenumeraty jest sumą cen pojedynczych egzemplarzy. Należność należy wpłacać na następujące konto firmy Sigma:

nr konta 19 1020 5242 0000 2902 0022 7728

Każda wpłata powinna zawierać adres wpłacającego i adnotację, ilu egzemplarzy i których numerów dotyczy.
W tytule najlepiej napisać: Prenumerata MMM, ..... egz., od nru ..... do nru ..... (lub coś podobnego). Do wpłaty można też wykorzystać przygotowany przez nas blankiet (pdf).