Regulamin

  1. W każdym numerze ogłaszanych jest 15 zadań konkursowych. Obejmują one łamigłówki matematyczne i logiczne, zagadki lateralne, rebusy oraz zadania analogiczne do tych, których rozwiązania pojawiają się w danym numerze (np. w Samouczku zadaniowym).

  2. Za nadesłane rozwiązania Czytelnik otrzymuje tyle punktów, ile wynosi liczba zaliczonych rozwiązań.
    W każdym numerze można więc uzyskać od 0 do 15 punktów.

  3. Punktacja konkursowa obejmuje wszystkie zadania nadesłane od początku ukazywania się czasopisma.
    Do konkursu można dołączyć się w dowolnym momencie i robić dowolne przerwy.

  4. Po uzbieraniu 33 punktów uczestnik konkursu uzyskuje tytuł Eksperta Łamamia Głowy, co zostanie potwierdzone publikacją jego nazwiska na łamach MMM. Po trzykrotnym zdobyciu tego tytułu uzyskuje się tytuł Mistrza Łamania Głowy potwierdzony specjalnym dyplomem. Trzykrotne zdobycie tytułu Mistrza skutkuje przyznaniem tytułu Arcymistrza Łamania Głowy, co potwierdzone zostanie specjalną odznaką wraz z legitymacją.

  5. Ranking czołówki uczestników konkursu dostępny jest na stronie internetowej MMM (wyniki).