Rada redakcyjna

Rościsław Rabczuk - Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw w GMiL
Piotr Biler - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Jarosław Wróblewski - Członek Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej

Zespół redakcyjny

Małgorzata Mikołajczyk - redaktor naczelny
Michał Śliwiński
- z-ca redaktora naczelnego
Adam Morawiec - strona WWW
Ewa Karolczak - opracowanie graficzne

Adres redakcji

Magazyn Miłośników Matematyki
ul. Racławicka 11/1B
53-149 Wrocław
tel. 0-71 7975684
e-mail: mmm@uni.wroc.pl

Wydawca

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

Grafika i skład

Sigma
ul. Racławicka 11/1B
53-149 Wrocław
tel. 0-71 7975684