Matematyczne zmagania

 • Paryż zaprasza mistrzów
 • Konkursy z nazwiskiem (1)
 • Małgorzata Mikołajczyk, Jajka z nazwiskiem

Samouczek zadaniowy

 • Kamil Duszenko, Piotr Kryszkiewicz, Zabawy cyframi
 • Małgorzata Mikołajczyk, Skąd się biorą cechy podzielności
 • Silnie i słabnie
 • Witold Bednarek, Kamil Duszenko, Klub Olimpijczyka

Z życia liczb

 • Witold Bednarek, Liczby zero-jedynkowe
 • Witold Bednarek, Wielomiany a liczby pierwsze
 • Witold Bednarek, Liczby superdoskonałe

Łamanie głowy, czyli burza w mózgu

 • Konkurs zadaniowy
 • Wyniki i podpowiedzi

Ponadto rubryki:

 • Sztafeta pokoleń, czyli 5-10-15-20
 • Donosy
 • Prima aprilis
 • Jajka z nazwiskiem

Na okładce: Odmierzyć przemijanie. Zegar figuralny Anker na Hoher Markt w Wiedniu - 1911. W południe odbywa się na nim parada 12 postaci historycznych.
(fot. Ewa Karolczak)